Společnost ECOREM a.s. poskytuje kompletní služby v oblastech:

 • výstavba a rekonstrukce rozvoden NN/VN
 • výstavba a rekonstrukce trafostanic sloupových i kioskových
 • projekce MaR/NN/VN
 • výroba rozvaděčů a kompenzací
 • vyvedení výkonu KJ/OZE
 • kabelové soubory NN/VN
 • elektroinstalace
 • slaboproudá instalace EPS-EZS-CCTV

Kontakt

ECOREM a.s.
Stará cesta 1127
675 31 Jemnice

tel.: +420 777 450 150

IČ: 27724409
DIČ: CZ27724409

ECOREM a.s.

wwwrozvodnaje společnost, která vznikla transformací původní společnosti Ecorem s.r.o. v roce 2007. Nyní naše společnost působí jako projekčně inženýrská, dodavatelsko montážní a servisní organizace v oblastech:

 • vyvedení výkonu obnovitelných zdrojů energie (OZE)
 • výstavby a rekonstrukce trafostanic (sloupových a kioskových)
 • výstavby a rekonstrukce rozvoden NN / VN
 • vysokého napětí (VN)
 • nízkého napětí (NN)
 • měření a regulace (MaR)
 • realizace kabelových souborů NN / VN
 • revizní a servisní činnost průmyslových komplexů, rozvoden a transformoven
 • slaboproudé elektroinstalace

 

alt Za dobu svého trvání naše společnost realizovala více než 1000 zakázek menšího i většího rozsahu a to nejen na území celé České republiky, ale i v zahraničí (např.Slovensko, Rusko, Srbsko, Polsko). Za rok 2013 byl celkový obrat společnosti 50 mil Kč. Samozřejmostí je pojištění společnosti proti škodě na cizím majetku. 

Činnosti nabízené naší společností jsou založeny na zkušenosti a kvalitě, vyplývající z dlouholetého působení našich řídících pracovníků a montérů v oblasti energetiky. Společnost disponuje dostatečným počtem kvalifikovaných pracovníků s elektrotechnickým vzděláním.Odbornost pracovníků se průběžně zvyšuje účastí na školeních a seminářích.

V současné době naše společnost zavádí komplexní informační systém myWAC.

 

Ecorem a.s.

ECOREM a.s. působí jako projekčně inženýrská, dodavatelsko montážní a servisní organizace v oblasti nízkého napětí (NN) a vysokého napětí (VN), vyvedení výkonu obnovitelných zdrojů energie (OZE), dále působí v oblasti realizací kabelových souborů NN / VN, výstavby a rekonstrukce rozvoden NN / VN a výstavby a rekonstrukce trafostanic (sloupových a kioskových) měření a regulace (MaR), slaboproudé elektroinstalace.

Ecorem na Slovensku

Ecorem Consulting s.r.o.

ecoremconsultingwww

Ecorem Consulting s.r.o. nabízí expertní a poradenskou činnost v oblasti životního prostředí a BOZP.