Společnost ECOREM a.s. poskytuje kompletní služby v oblastech:

 • výstavba a rekonstrukce rozvoden NN/VN
 • výstavba a rekonstrukce trafostanic sloupových i kioskových
 • projekce MaR/NN/VN
 • výroba rozvaděčů a kompenzací
 • vyvedení výkonu KJ/OZE
 • kabelové soubory NN/VN
 • elektroinstalace
 • slaboproudá instalace EPS-EZS-CCTV

Kontakt

ECOREM a.s.
Stará cesta 1127
675 31 Jemnice

tel.: +420 777 450 150

IČ: 27724409
DIČ: CZ27724409

Projekce

Tisk

Ronov_13aAAAPoskytujeme komplexní projekční činnost pro všechny činnosti, které se týkají námi nabízených služeb ve všech stupních projektové přípravy. Zpracování projektové dokumentace je prováděno v souladu s nejmodernějšími trendy a dle platných právních předpisů. Samozřejmostí je průběžná konzultace zpracovávané projektové dokumentace se zadavatelem a příslušnými úředníky státní správy. Projekční činnost je zabezpečována kvalifikovanými projektanty s rozsáhlými zkušenostmi v oboru, projekty jsou autorizovány autorizovanými inženýry.

 

projekcewwwZajišťujeme projekční činnost zejména v následujících oblastech:

 • trafostanice a hlavní rozvody NN a VN
 • přípojky elektrické energie NN a VN
 • přeložky venkovního vedení VN a NN
 • veřejné osvětlení
 • MaR

Klientům poskytuje komplexní služby od předběžných konzultací, zaměření stávajícího stavu a profilu terénu, inženýrských sítí, konzultací s orgány státní správy, přes podporu při stavebním řízení, autorský a technický dohled, až po vypracování dokumentace skutečného provedení a podporu při kolaudačním řízení.

 

Ecorem a.s.

ECOREM a.s. působí jako projekčně inženýrská, dodavatelsko montážní a servisní organizace v oblasti nízkého napětí (NN) a vysokého napětí (VN), vyvedení výkonu obnovitelných zdrojů energie (OZE), dále působí v oblasti realizací kabelových souborů NN / VN, výstavby a rekonstrukce rozvoden NN / VN a výstavby a rekonstrukce trafostanic (sloupových a kioskových) měření a regulace (MaR), slaboproudé elektroinstalace.

Ecorem na Slovensku

Ecorem Consulting s.r.o.

ecoremconsultingwww

Ecorem Consulting s.r.o. nabízí expertní a poradenskou činnost v oblasti životního prostředí a BOZP.